August 17, 2015

Клуб и ТренировкиClub and TrainingPLAYHUB е официален партньор на Bprogaming Team и всеки може да преживее усещането да играе със свойте съотборници и да вдигне нивото на свойте умения. В свежа обстановка с най-добрите машини.

B Pro Gaming Alliance възнамерява да даде възможност на всяко дете, което се интересува от професионален гейминг достъп до професионална клубната база предоставена от Гейм Хъб и БПро за тренировка на отборите, както и серия от турнири, които ще създадат постоянно високо равнище за създаване на българско първенство по електронни спортове.PLAYHUB is the official partner of Bprogaming Team and anyone can experience the feeling of playing with their teammates and raising their skill levels. In a fresh setting with the best machines.

B Pro Gaming Alliance intends to give any child interested in professional gaming access to a professional club base provided by Game Hub and BPO for team training as well as a series of tournaments that will create a consistently high level for creating a Bulgarian Electronic sports championship.