May 4, 2015

BPro Анти Хак КампанияBPro Anti Cheat Campaign

stay _clean
B Pro Gaming Alliance вярваме, че най-важното за един спорт са правилата, а когато говорим за електронни спортове, то те са ясно определени. Използването на помощни настройките, страничен софтуер или хакване на играта, не показва само лична култура, но се отразява и на целият спорт.

Водещи компании като Valve със своята кампания Valve’s Social Engineering Campaign Against Cheaters – правят каквото могат, за да се изолират хакерите, но конфликтът между измамниците и любителите на честната игра винаги ще съществува, тъй като изполването на помощни средства остава на първо място личен избор.

След като онлайн игрите се превърнаха в по-голямата част от гейминг индустрията, с игри като, League of Legends, StarCraft 2, DotA 2 и щастлиците с Team Fortress 2 конфликтът се засилва. Mиналия месец редица плакати на Reddit обвиниха Valve в използване на неговата anti-cheat software—VAC—да шпионира потребителите, като изпращат историята на браузъра на дадено лице обратно към Valve за преглед. Основателя на фирмата Гейб Нюъл предприе необичайна стъпка и написа интересен пост, за да отблъснат Reddit критиците и да обясни какво точно VAC прави с компютри на своите потребители. “Дали ни пука, кои порно сайтове посещавате?”, Попита Нюъл. “О, боже мой, не. Мозъкът ми просто ще прегрее” Нюъл увери потребителите, че личното пространство ще остане същото, докато се уточни каква точно информация преминава през VAC. Както Нюъл го описва, VAC търси присъствието на чийт кодове на компютъра ви, а ако се открие, започва да сканира DNS кеша на компютъра, за да видите дали това е действително свързан към компрометирания код на сървъра за активиране. Ако софтуерът открие частично съвпадение в DNS кеша, той изпраща информацията обратно към Valve, за да бъдат проверено в базата данни на сървърите и ако има съвпадение, то потребителя се блокира.

Нюъл твърди, че по-малко от една десета от процентта от всички потребителите са задействали втора проверка към сървърите на Valve и, че при повече от 65 милиона потребители на Steam, само на 570 досега са били блокирани. “Ние се опитваме да стане яснот, какво точно вършим и сме достатъчно прозрачни, като даваме възможност на хората да направят собствени  преценки и да отсъждат, за което ги подкрепяме” Нюъл пише – в обръщение към потребителите “Гласувайте, ако ние сме надеждни, положихме много усилия, за да запазим вашето доверие”. С други думи, фирмата работи над вградения софтуер, който мнозина ги е страх да прилагат, а имено този с достъп до лична инфорамция и други части на компютъра, но тази възможност е с ограничени възможности. Нюъл описа опита за шпионаж и обвинението като “социално инженерство”, част от усилията да се подкопае доверието в компания на Valve.

В отговор, Valve се ангажира в собствената си кампанияна, да имплементира социалното инженерство, като се приемат определени форми на игра и експериментиране, инче би било незаконенно и невъзможно за обосновка, като задължителна софтуер, който записва данните на потребителя, като не борави с лични данни, но остава личен избора и до колко това е така при софтуер закупен от, където потребителите желаят.

Тук е първият анти-мамят REF Hardware устройство в Kickstarter
https://www.kickstarter.com/projects/1094040691/game-ref-the-worlds-first-hardware-anti-cheat-devi


stay _clean

The B Pro Gaming community believe that the most important for a sport are its rules. A rules on the Е-games are always precisely defined. Using the auxiliary settings, side software or any systems or hacking advantages to exploit software only shows personal culture, but affects the whole industry.

Leading companies like Valve with Valve’s Social Engineering Campaign Against Cheaters do whatever they can to isolate hackers, but the conflict between cheaters and fair-play advocates is an old one in game culture, mostly left to individual discretion in earlier days.
Now that competitive online play has become a bigger part of the game industry, with League of Legends, StarCraft 2, DotA 2, and the hat-happy Team Fortress 2, the conflict is intensifying. Case in point: last month a number of posters on Reddit accused Valve of using its anti-cheat software—VAC—to spy on users, alleging it a person’s browser history and sends that information back to Valve for review. Company co-founder Gabe Newell took the unusual step of making his own Reddit post to rebuff critics and explain exactly what VAC is doing on its users computers. “Do we care what porn sites you visit?” Newell asked. “Oh dear god, no. My brain just melted.” Newell assured users their privacy would remain in tact while detailing exactly what kind of user information does go through VAC. As Newell described it, VAC searches for the presence of cheat codes on a computer, and if found it begins scanning that computer’s DNS cache to see if it’s actually connected to a cheat code server for activation. If the software finds a partial match in the DNS cache, it sends the information back to Valve to be cross-checked against a list on their servers, and if a match is found the user is marked for ban.
Newell claims fewer than a tenth of one percent of users have triggered a second check-through to Valve’s servers, and of Steam’s more than 65 million users, only 570 have so far been banned as a result. “Our response is to make it clear what we were actually doing and why with enough transparency that people can make their own judgements as to whether or not we are trustworthy,” Newell wrote. He acknowledged it’s up to users to “make the call if we are trustworthy. We try really hard to earn and keep your trust.” The company, in other words, has built software capable of doing what many fear–accessing private information about which domains a computer contacts–but promises to use that capability in an extremely narrow and limited capacity. Newell described the spying accusation as “social engineering,” part of an effort to erode Valve’s trustworthiness as a company.
In response, Valve is engaging in its own implicit campaign of social engineering by assuming certain forms of play and experimentation should be illicit, justification for mandatory software that logs user data while weakening hardline respect for user privacy and a support for players to use software they’ve purchased in whatever way they wish. info: Forbes
Here is the first anti-cheat Hardware device REF at KickStarter

https://www.kickstarter.com/projects/1094040691/game-ref-the-worlds-first-hardware-anti-cheat-devi