Сътрудничество с Bpro GamingCooperation with Bpro Gaming


Black_logo
През месец август стана ясно, че гейминг обществото ще има възможност да регистрира себе си и отбора си в нов гейминг портал, който има за цел да създаде условия за състезателна игра на Counter-strike GO, StarCraft 2, Dota2, World of Tanks и други… Отворената бета версия на сайта bprogaming.com ще стартира на 21 август, като при създаването и тестването на сайта участват предимно геймъри от България. Благодарение на BPro, всички ще имаме възможност да ползваме предоставени TeamSpeak сървъри и немски сървъри за игри като CS:GO. Подготвена е възможност за отбелязване резултатите от приятелски или състезателни срещи между професионални отбори. Всеки ще може да се възползва от отстъпките и промоции на гейминг изделия през новия гейминг портал. Очаквайте скоро новини за новите онлайн възможности и форми на участие в месечната лига на BproGaming.Black_logo

In August it became clear that the gaming community will be able to register his teams in a new gaming portal, which aims to create conditions for a competitive game of Counter-strike GO, StarCraft 2, Dota2, World of Tanks, etc. … The open beta version of the site bprogaming.com will start on August 21, as in the creation and testing of the site involved mainly gamers from Bulgaria. Thanks to BPro, all will have the opportunity to qualify for the TeamSpeak servers and German servers for games like CS: GO. Prepared is an opportunity to celebrate the results of friendly or competitive matches between professional teams. Everyone will be able to take advantage of discounts and promotions gaming products in the new gaming portal. Soon news of new online opportunities and forms of participation in the monthly League BproGaming.